de POTESTA Guy

Een woord van de kunstenaar

“Sommige mensen zien in mijn schilderijen een duidelijke boodschap die onze consumptiemaatschappij aan de kaak stelt, die een directe invloed heeft op onze omgeving, niet alleen op de mens, maar ook op de natuur.

Ongebreidelde consumptie reduceert de ruimte soms zozeer dat we zouden kunnen denken dat de dieren die ik schilder voor een deel de grondstof zijn voor onze consumptiegoederen!

Omdat ik ook profiteer van diezelfde consumptiemaatschappij, zie ik het liever als een humoristische compositie. Dat is ook de reden waarom ik altijd op groot formaat schilder, zo kan ik me achter mijn doeken verschuilen! ?”

Wilt u nog meer kunstwerken zien?